Nudimo izdelavo varnostnih načrtov za gradbišče in koordinacijo za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

1. V fazi načrtovanja oziroma priprave projekta izvajamo:

  • izdelava varnostnega načrta za gradbišče z obveznimi prilogami,
  • prijava gradbišča na Inšpektorat RS za delo,
  • sodelovanje o arhitektonskih, tehničnih in organizacijskih vidikih varnosti in zdravja pri delu v vseh fazah del, ki se bodo izvajala hkrati ali v zaporedju,
  • usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu,
  • usklajevanje izvajanja ustreznih določb in s tem zagotoviti, da bodo posamezni izvajalci dosledno upoštevali temeljna načela varnosti in zdravja pri delu in ravnali skladno z zahtevami odredbe,
  • zagotoviti, da se po potrebi uskladi varnostni načrt in dokumentacije s spremembami na gradbišču,
  • preverjanje varnega izvajanje delovnih postopkov in usklajevanja načrtovane aktivnosti.

 

2. V fazi izvajanja projekta izvajamo naslednje naloge:

  • koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

 

potrdilo_o_usposabljenosti